Ninja
Header

Ninjutsu

Ninjutsu sa najčastejšie prekladá ako "umenie byť neviditeľným". Ninja je bojovník, ktorý toto umenie zvládol. Čo všetko tvorilo obsah jeho výcviku a akými vedomosťami disponoval? Ak sa chcel ninja dostať na miesto svojho pôsobenia, musel ovládať zemepis a orientáciu v teréne. Vedel bežať rôznými bežeckými technikami, skákať do diaľky, výšky, hĺbky. Musel vedieť liezť na steny, stromy, prekonávať vodné prekážky, toky a jazerá. Počas cesty, ale aj priamo v mieste pôsobenia sa snažil splynúť s okolím, s prostredím. Bol dobrým hercom a psychológom. Ak tajne vnikal do hradov alebo iných objektov, musel sa vedieť maskovať, ukrývať, nehlučne sa premiestňovať, obchádzať a prekonávať rôzne pasce a nástrahy. Vedomosti o citlivých a smrteľných miestach na ľudskom tele, boli pre neho samozrejmosťou. Ovládal boj bez zbrane, ale aj boj a spôsoby boja so zbraňami v rôznych podmienkach. Vyžíval množstvo klamných pohybov, aby skryl svoj skutočný úmysel či už v boji alebo v konaní. Používal jedy a pyrotechniku, liečil sa zo zranení utržených počas akcie. Jeho výcvik bol náročný, ale po dokonalom zvládnutí všetkých oblastí výcviku sa stal veľmi obávaným bojovníkom. Svoje umenie vždy ukrýval pred nepovolanými zrakmi. Tajná technika a taktika mohla mať v boji na život a na smrť rozhodujúci význam. Ninjovia svojím prístupom a myslením predbehli svoju dobu. Vždy prispôsobili svoje techniky dobe a technickému vývoju. To čo bolo pre nich výhodné si osvojili, prispôsobili a zaradili do výcviku. Ani dnešná doba nie je výnimkou.

Viac informácií o ninjoch a ninjutsu nájdete na stránke Golden Ninja Site